Arbanija (Čiovo) (1)

Biševo (Biševo) (1)

Bol (Brač) (5)

Cista Velika (1)

Hvar (Hvar) (14)

Imotski (1)

Jelsa (Hvar) (1)

Kaštel Stari (1)

Komiža (Vis) (2)

Makarska (2)

Milna (Brač) (3)

Omiš (2)

Podaca (1)

Postira (Brač) (1)

Pučišća (Brač) (1)

Ruskamen (1)

Slatine (Čiovo) (1)

Split (3)

Stari Grad (Hvar) (2)

Supetar (Brač) (1)

Sutivan (Brač) (1)

Svirče (Hvar) (2)

Trogir (3)

Vis (Vis) (1)