I. Skokić

Kiš-Šćrbinec manor

Šćrbinec (Krapina-Zagorje county)

Coordinates (lat, lon): 46.112803° 16.121472°
Characteristics: public

Vertical sundial on the south facade of the manor.

References:

  • TZ Zlatar
  • Regan K. (2012) Srednjovjekovne obrambene građevine porječja Krapine (II.), Kaj, Vol. 46 (224) No. 1-2 (320-321) (link).

Last updated: 2020-11-26

I. Skokić